INICI
CLÍNICA
EQUIP
TRACTAMENTS
CONTACTE
MESURES PER COMBATRE LA COVID AL GABINET DENTAL

La situació de la pandèmia per el virus SARS-COV-2 actual ens obliga com a professionals sanitaris a adoptar una sèrie de mesures extraordinàries per evitar el contagi creuat a la nostra pràctica odontològica.

El control i desinfecció de superfícies, diferenciant entre contaminades i no contaminades, la desinfecció i esterilització del instrumental, i les mesures de protecció individual del personal i dels pacients, són les que anem a aplicar de manera estricta i consistent, es a dir, tal i com hem fet sempre.

No obstant això, s'han afegit algunes recomanacions per evitar la transmissió de la SARS-CoV-2 dins de la Clínica Dental. Les mesures recollides en el següent escrit són extraordinàries a causa de l'alt risc de transmissió que podria tindre aquest virus.

Per augmentar la protecció de tots els pacients que acudeixen a la clínica, tractem a tots els pacients com si foren possibles portadors de virus, a causa de l'existència de pacients asimptomàtics.

Hem pres mesures des del moment de la citació del pacient fins al moment en que es va el pacient i es desinfecten tots els possibles llocs contaminats.


CITACIÓ

• Es realitza un control exhaustiu de la citació, per evitar possibles aglomeracions a la sala d'espera..

• A la cita prèvia, o per telèfon en cas de ser la primera cita, es valora el temps aproximat que pot requerir el pacient en aquesta visita, per portar una correcta organització de la sala d'espera i dels gabinets.

• Es realitza un triatge telefònic per detectar pacients que puguen manifestar símptomes inicials de la malaltia, així com per valorar si ja l'han patit o han estat en contacte amb persones properes que l'hagen patit, i el temps des que es va superar la malaltia.


Preguntes per al triatge telefònic:

Té febre o l’ha tinguda en els últims 14 dies? (temperatura> 37.5ºC)

Ha tingut tos o qualsevol altre signe respiratori en els últims 14 dies?

Ha tingut o té diarrea o altres molèsties digestives en els últims 14 dies?

Té o ha tingut la sensació de molta fatiga o malestar en els últims 14 dies?

Ha notat perduda del sentit del gust o de l’olfacte en els últims 14 dies?

Ha estat en contacte o convivint amb alguna persona sospitosa o confirmada de coronavirus?

¿Ha passat la infermetat del COVID-19?

En cas d’haver-la passada, ¿segueix vostè en quarantena?


RECEPCIÓ

• Al arribar a la consulta, al pacient se li recomanarà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que posarem a la seua disposició.

• El pacient haurà de portar la mascareta durant la seua estada a la clínica. Els aerosols que emanen els pacients ja no només al tossir o esternudar, sinó al parlar o respirar semblen ser també una potencial via de contagi, per la qual cosa, l'ús de mascaretes des del mateix moment d'entrar a la clínica serà obligatori.

• Per la desinfecció del calçat posem a disposició del pacient cobresabates d’un sol ús i/o estoretes desinfectants de calçat a terra (a elecció del pacient).

• S'utilitzen termòmetres digitals per infrarojos per detectar, sense contacte, possibles pacients amb febre i, si fa falta, valorar retardar el tractament previst.


SALA D’ESPERA

• Es recomana al pacient acudir a soles, exceptuant els casos de menors i ancians o persones dependents.

• Les cadires de la sala d'espera es situen respectant la distància de seguretat amb altres possibles pacients.

• El pacient esperarà a la sala d'espera amb la mascareta i les calces posades/sabates desinfectats fins a ser cridat al gabinet.

Evitar l'ús del bany de la clínica per part dels pacients quan siga possible. En cas de necessitat, desinfectem les superfícies posteriorment a l'ús de cada pacient.

• Es presta especial atenció a la neteja de manetes, poms, cadires, taules, i altres elements que puguen manipular-se amb freqüència per diferents persones.


SALA DE MÀQUINES

Seguint les recomanacions del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs:

• La sala de màquines es localitza en un lloc amb bona ventilació natural.

• El motor d'aspiració presenta un tub extractor de l'aire cap a l'exterior.


GABINET DENTAL

• Després de retirar-se la mascareta, se li recomanarà al pacient glopejar amb Peròxid d'Hidrogen a l’1% o Povidona iodada al 0,2% per disminuir la possible càrrega vírica de la saliva.

• S'organitzen els gabinets d'acord a la citació i el tipus de tractament previst per cada pacient, diferenciant principalment entre aquells tractaments que suposen una emissió d'aerosols a l'ambient i aquells que no.

• Posteriorment a la sortida de cada pacient, es reservarà un temps extra per dur a terme la desinfecció meticulosa de totes les superfícies exposades del gabinet dental.

• Obertura de les finestres per afavorir la ventilació del gabinet.

• Amb l'objectiu de facilitar la desinfecció de totes les superfícies del gabinet d'una manera el més ràpida i efectiva possible, s'eliminen els objectes (que siguen possibles) que estiguen exposats a l'ambient contaminat.

• S'utilitzen sistemes d'aspiració d'alta potència en els equips dentals, per limitar la possible dispersió d'aerosols que es formen.

• Es substitueix (en la mesura de lo possible) la utilització de la turbina per la del contraangle multiplicador 1: 5..

• Es realitzen els tractaments amb el mètode denominat "treball a 4 mans" amb l'ajuda de l’auxiliar d'infermeria o ajudant de gabinet, per a un major control de la contaminació creuada, tant durant com després de realitzat el tractament.

• Les impressions i diversos treballs protèsics són degudament desinfectats abans de ser enviats al laboratori protèsic. Actuant de la mateixa manera, en aquells treballs que rebem del laboratori.


EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’S)

• Es diferenciarà entre personal no clínic i personal clínic, a l'igual que entre els diferents tipus de tractament segons el grau d'aerosol que es preveu generar, per individualitzar el tipus d’equip de protecció individual que haurà de portar cada membre de l'equip i en cada moment.

• Per a la protecció de les vies respiratòries del personal clínic, s'utilitzaran les mascaretes FFP2 sense vàlvula d'exhalació i una altra mascareta quirúrgica sobre aquesta , per tenir una doble protecció de cara al pacient.

• Juntament les anteriors mesures de protecció facial, s'utilitzen també màscares facials que cobreixen correctament l'extensió de la cara al complet, en els pacients en els quals es vagen a produir aerosols.

• Per a la protecció del cap, serà obligatori també l'ús de gorres .

• Independentment de la disponibilitat i de les seues preferències, les dues característiques principals que han de tenir els dispositius de protecció del cos són la impermeabilitat i l'extensió de la cobertura .

• A l'igual que sempre, serà obligatori l'ús de guants de làtex o de nitril durant tot el tractament.

• El rentat de mans , i si fa falta de la cara, entre pacient i pacient és una de les pautes més efectives per controlar la infecció creuada, sobretot si algunes d'aquestes superfícies corporals han pogut quedar exposades en algun moment durant el tractament, o un cop finalitzat el mateix.

• Quan estiga previst un material d'un sol ús altament contaminat per l'elevada generació d'aerosols, es col·locarà en el dipòsit de residus orgànics per al seu correcte processat per les empreses pertinents.


DESINFECCIÓ DE SUPERFÍCIES

• Tal i com s’ha recomanat per efectivitat, facilitat d’adquisició i familiaritat amb el seu us, s’utilitza Hipoclorit de Sodi diluït al 0.05% per a les superfícies resistents i productes de base alcohòlica amb una concentració mínima d’etanol del 70% per a superfícies més sensibles. 5 minuts després de la seua aplicació no s’han detectat traces del virus en totes les superfícies desinfectades amb els dos productes.

• Igualment es podrà usar Peròxid d’Hidrogen en dilució al 0,5 o a l’1%.

• Els components reutilitzables de l’Equip de Protecció Individual (EPI) són considerats com una superfície més i, per tant, desinfectats com a tal.


DESINFECCIÓ DE L’AMBIENT

• No hi ha evidència científica suficient que demostre una possible contaminació de l’aire per la generació d’aerosols durant el tractament odontològic.

• El principal factor per considerar es si durant l’estància del pacient en el gabinet s’ han generat aerosols o no i el temps durant el qual s’han estat generant.

• En el nostre cas, disposem de ventilació natural amb adequada tassa de recanvi d’aire, pel que, tal i com es recomana, deixem les finestres obertes uns minuts abans d’iniciar la desinfecció completa de superfícies, una vegada ha sortit el pacient.

La temperatura i humitat de l’ambient, el temps que el pacient haja estat en el gabinet, si ha tossit o esternudat, la mida de l’estància, el grau de renovació d’aire per hora són alguns dels factors influents.

• Es garanteix la circulació continua d’aire de les diferents estàncies.

30 ANYS DESCOBRINT EL TEU MILLOR SOMRIURE
Fix: 964 41 05 81
Mòbil: 625 49 36 71
Horari:
   Dilluns de 10-14h (amb cita prèvia)
   Dimarts de 10-20h
   Divendres de 10-20h
   Dissabte de 10-14h (amb cita prèvia)
Direcció: Carrer del General Cucala, 35, 1ºD, 12570 Alcalà de Xivert, Castelló
Fix: 964 33 21 02
Mòbil: 658 75 59 59
Horari:
   Dilluns de 16-20h
   Dimecres de 10-20h
   Dijous de 10-20h
   Dissabte de 10-14h (amb cita prèvia)
Direcció: Carrer Delegat Valera, 7, 12180 Cabanes, Castelló
ODONTOLOGIA GENERAL
ODONTOPEDIATRIA
ESTÈTICA
IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA
PERIODÒNCIA
ENDODÒNCIA
PRÒTESI DENTAL
Per a més informació sobre la nostra política de privadesa, protecció de dades i de cookies, faça click  ací.

Necessitem utilitzar cookies per a millorar l’experiència a la nostra web, si romana ací accepta el seu ús, més informació en Política de cookies.